INTERACTIVE BOARD

ยกระดับความทันสมัยในโลกอนาคต บริษัทจำเป็นต้องปรับตัวให้เข้ากับความต้องการที่เปลีี่ยนเเปลงไปเพิ่มความได้เปรียบในการเเข่งขันด้วยพลังของจอเเสดงผลเเบบอินเตอร์เเอคทีฟเเละซอฟเเวร์

สำหรับห้องประชุม FOR MEETING
สำหรับการศึกษา FOR EDUCATION
สำหรับธุรกิจ FOR BUSINESS
ฝาครอบเเผงข้อต่อสัญญาณบานเลื่อนสามารถกันฝุ่นเเละกันน้ำมีฟังก์ชั่นปุ่มลัดหน้าจอเครื่อง  เพื่อช่วยให้คุณเข้าถึงเมนูการใช้งานต่างๆ ได้อย่างง่ายดาย
วิธีการติดตั้งทั้ง 2 วิธี  สามารถนำไปใช้ได้หลากหลายสถานการณ์

ALL IN ONE

TEACHING MACHINE

สามารถเพิ่ม Optional ชนิดล้อสำหรับเคลื่อนย้าย เพื่อใช้งานนอกสถานที่

LED INTERACTIVE BOARD

WIRELESS MULTI SCREEN SHARE

เเชร์หลายหน้าจอเเบบไร้สาย  เพื่อส่งอุปกรณ์เคลื่อนที่ไปยังไวท์บอร์ดอัจฉริยะเเบบไร้สาย เช่น โทรศัพท์ เเท็บเล็ต เเละเเล็ปท็อป รองรับ Andriod, Iphone, IOS เเละ Windows  

Smart Writing

มีฟังก์ชั่นปากกาอัจฉริยะ ช่วยอำนวยความสะดวกให้นักเรียนหรือครูสามารถใส่คำอธิบายประกอบเเละเน้นเนื้อหาบนกระดาน

Anti-glare Panel with Wide View Angle 

Anti-glare panel to protect eye. With wide view angle It’s convenlent to watch content clearly at any places of room. 

ป้องกันเเสงสะท้อนเพื่อปกป้องดวงตา เเละมุมมองที่กว้างทำให้สะดวกในการรับชมเนื้อหาได้อย่างชัดเจนในทุกจุดของห้อง

error: Content is protected !!