ตัวเเทนจำหน่ายจอดิจิทัล ภาคอีสานเหนือ

BB บีบีคอม

ที่อยู่ : สำนักงานใหญ่ 69/18 ถนนมลิวรรณ ตำบลกุดป้อง อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000
โทร : 042-031621,086-7372570  Email : chanonball@gmail.com

หจก.ยูดี เทคโนโลยี เเอนด์ ซัพพลาย

ที่อยู่ : 54/5 ถนนบ้านโนน ตำบลหมากเเข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000

โทร : 042-223436-7 

Line : @udtechnology

ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญล้อมเทคนิค

ที่อยู่ : 252 ถนนบำรุงเมือง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 48000

M: +66(0) 80 514 9999 T:+66(0)42516370 (ธีรยุทธ ยะสะกะ) 

www.tasaki.co.th

E-mail : Boonlomtechnic@gmail.com

ห้างหุ้นส่วนจำกัด คุณพอใจ2559 (สำนักงานใหญ่)

ทีี่อยู่ : เลขที่ 444 หมู่ที่ 5 หมู่บ้านสมเด็จ ถนนนารีสวัสดิ์ ตำบลสมเด็จ
อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาพสินธุ์ 46150 โทร : 098 111 9483

บริษัท ขอนแก่น คลังนานาธรรม จำกัด

ที่อยู่ :  12/57 หมู่6 ถนนศรีจันทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
โทร : 043 466000

error: Content is protected !!