ร่วมงานกับ สปา ออฟฟิต ซัพพลายส์ จำกัด

 

สนใจร่วมเป็นส่วนหนึ่ง 


ในพลังขับเคลื่อนขององค์กร 

   

        บริษัท สปา ออฟฟิต ซัพพลายส์ จำกัด กำลังมองหาบุคลากรที่มีศักยภาพ เพื่อเข้าทำงานในตำแหน่งต่างๆ และมีความมุ่งมั่นตั้งใจจะผลักดันศักยภาพในหลากหลายด้านของบุคลากรทุกภาคส่วนขององค์กร เราจึงพร้อมเปิดกว้างกับทุกโอกาสให้กับพนักงาน ไม่ว่าจะเป็นด้านการพัฒนาตนเอง การเติบโตในสายงานหน้าที่ ความมั่นคงทางการเงิน การตอบแทนสังคม ตลอดจนการมีคุณภาพชีวิตที่ดี เพราะเราเชื่อว่า การจะขับเคลื่อนองค์กรให้ก้าวไกลอย่างยั่งยืน ต้องมาจากพลังแห่งศักยภาพของบุคลากรทุกคน

                                                                                                                                                                          


หมวด: Application Employee

Product Manager

บริษัท สปา ออฟฟิต ซัพพลายส์ จำกัด

ดูแลรับผิดชอบเรื่องผลิตภัณฑ์ ด้านการจัดซื้อ การบริหารสต๊อคสินค้า การจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย การขายสินค้า และ การตลาด วิเคราะห์ข้อมูลตลาด วิเคราะห์ข้อมูลการขาย สำรวจตลาด วางแผนการตลาด

เงินเดือน(บาท) :

อัพเดทล่าสุด : 24/06/2562

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร      รายละเอียดเพิ่มเติม


หมวด: Application Employee

    HR Admin Officer

บริษัท สปา ออฟฟิต ซัพพลายส์ จำกัด

ทำประวัติพนักงาน ส่งเงินเดือน และ ประกันสังคม รับสมัครพนักงาน สัมภาษณ์พนักงาน ทำแบบประเมินพนักงาน ติดต่อกรมแรงงานและประกันสังคม

เงินเดือน(บาท) :

อัพเดทล่าสุด : 24/06/2562

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร      รายละเอียดเพิ่มเติม


หมวด: Application Employee

    ผู้จัดการฝ่ายผลิตภัณฑ์

บริษัท สปา ออฟฟิต ซัพพลายส์ จำกัด

วางแผนการขายสินค้า ทำ Report การขายสินค้า และวิเคราะห์การขายสินค้า จัดทำโปรโมชั่น จัดทำราคาสินค้า วางแผนการตลาดและการโฆษณาทั้ง Online และ Offline บริหารสต๊อคสินค้า

เงินเดือน(บาท) :

อัพเดทล่าสุด : 24/06/2562

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร      รายละเอียดเพิ่มเติม


หมวด: Application Employee

    ผู้จัดการฝ่ายขาย

บริษัท สปา ออฟฟิต ซัพพลายส์ จำกัด

บริหารยอดขาย วางแผนการขาย บริหารทีมขาย ตั้งเป้าการขาย ทำรายงานการขาย และ วิเคราะห์การขาย เข้าพบลูกค้า

เงินเดือน(บาท) :

อัพเดทล่าสุด : 24/06/2562

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร      รายละเอียดเพิ่มเติม


หมวด: Application Employee

    เลขานุการ    

บริษัท สปา ออฟฟิต ซัพพลายส์ จำกัด

ทำรายงานการประชุม ดูแลตารางนัดประชุมของผู้บริหาร ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ติดต่อจองที่พัก ตั๋วเครื่องบิน ดูแลเรื่องเอกสารเสนอเซ็นต์ ดูแลเรื่องเอกสารสัญญา งานอื่นๆตามมอบหมาย

เงินเดือน(บาท) :

อัพเดทล่าสุด : 24/06/2562

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร      รายละเอียดเพิ่มเติม


หมวด: Application Employee

    พนักงานฝ่ายขาย กรุงเทพ  

บริษัท สปา ออฟฟิต ซัพพลายส์ จำกัด

ประสานขายสินค้า เข้าพบลูกค้า เข้ารับการอบรมการขาย นำเสนอสินค้า ติดต่อลูกค้าใหม่ ขออนุมัติวงเงินและเครดิตของลูกค้า ประสานกับฝ่ายต่างๆในบริษัท

เงินเดือน(บาท) :

อัพเดทล่าสุด : 24/06/2562

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร      รายละเอียดเพิ่มเติม


หมวด: Application Employee

   พนักงานขายทางโทรศัทพ์

บริษัท สปา ออฟฟิต ซัพพลายส์ จำกัด

โทรเสนอสินค้าให้ลูกค้าตัวแทนจำหน่ายต่างจังหวัด ประสานงานกับพนักงานขายเพื่อรับออเดอร์สินค้า นำเสนอสินค้าใหม่ให้ลูกค้า ติดต่อกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย แนะนำโปรโมชั่นของบริษัท โทรติดตามยอดการชำระเงินของลูกค้า

เงินเดือน(บาท) : 16,000

อัพเดทล่าสุด : 24/06/2562

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร      รายละเอียดเพิ่มเติม


หมวด: Application Employee

  พนักงานเชียร์สินค้า

บริษัท สปา ออฟฟิต ซัพพลายส์ จำกัด

แนะนำสินค้าให้ลูกค้าปลีก จัดเรียงสินค้าขึ้น Shelf Display ดูแลสต๊อคสินค้าภายในห้าง ติดป้ายราคาสินค้า ดูแลสั่งสินค้าเข้าสต๊อค อบรมเกี่ยวกับสินค้าใหม่และวิธีการขายสินค้า ประสานงานกับสำนักงานใหญ่

เงินเดือน(บาท) : 16,000

อัพเดทล่าสุด : 24/06/2562

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร      รายละเอียดเพิ่มเติม


หมวด: Application Employee

  เจ้าหน้าที่บัญชีการเงินด้านจ่าย

บริษัท สปา ออฟฟิต ซัพพลายส์ จำกัด

รับผิดชอบด้านรายจ่ายทั้งหมดของบริษัทฯ -บันทึกบัญชี -รับวางบิล-จ่ายเช็ค -จัดทำเอกสารกรมสรรพากร พร้อมยื่นแบบ -จัดทำและเก็บรักษาเอกสารทั้งหมดที่เกี่ยวกับการเงิน

เงินเดือน(บาท) : 

อัพเดทล่าสุด : 24/06/2562

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร      รายละเอียดเพิ่มเติม