Application Employee

Category: JOB Published: Wednesday, 04 January 2012 Print Email

- พนักงานขายตรง   
1.แนะนำและขายสินค้าด้าน IT เช่น ผ้าหมึกเครื่องพิมพ์ดีด, ผ้าหมึกเครื่องปริ้นเตอร์, ตลับน้ำหมึก INKJET, ตลับผงหมึกเลเซอร์ปริ้นเตอร์, ฟิล์มแฟ็กซ์, ผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร, เครื่องพิมพ์ปริ้นเตอร์ และ วัสดุอุปกรณ์สำนักงานทั่วไป ให้กับลูกค้า
2.ดูแลยอดขายให้ได้ตามยอดที่กำหนด
3.ให้ข้อมูลและบริการกับลูกค้า

 

- พนักงานขาย (ต่างจังหวัด)       

ติดต่องานราชการ , อุปกรณ์ Network

1.แนะนำและขายสินค้าด้าน IT เช่น ผ้าหมึกเครื่องพิมพ์ดีด, ผ้าหมึกเครื่องปริ้นเตอร์, ตลับน้ำหมึก INKJET, ตลับผงหมึกเลเซอร์ปริ้นเตอร์, ฟิล์มแฟ็กซ์, ผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร, เครื่องพิมพ์ปริ้นเตอร์ วัสดุอุปกรณ์สำนักงานทั่วไป กล้องวงจรปิด กล้องติดรถยนต์ อุปกรณ์เน็ตเวิร์ค
2.ดูแลลูกค้าตัวแทนจำหน่ายและประสานงานขาย รวมทั้งส่งเสริมการขายและการตลาด
3.ให้ข้อมูลและบริการกับลูกค้า   

 

- เลขานุการฝ่ายบริหาร(หญิง)
 1.ตรวจสอบเอกสาร  
2. ทำการนัดหมาย และจัดตารางและเตือนการนัดหมายให้ผู้บังคับบัญชา
3. ติดต่อสื่อสารและโต้ตอบ E-mail ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
4. จัดแฟ้มเอกสารและจัดทำเอกสารภายในและภายนอก จัดประชุม-บันทึกรายงานการประชุม ติดตามงานตามที่ผู้บริหารมอบหมาย
5. ประสานงานกับ Shipping และ แผนกๆต่าง จัดทำเอกสารเกี่ยวกับ INVOICE / PACKING LIST
6. งานต่างๆ ที่ได้รับมอบหมาย
       


         
- ผู้จัดการฝ่ายผลิตภัณฑ์        
-กำหนดความต้องการและความต้องการของลูกค้าด้วยการระบุงานวิจัยที่จำเป็นในการรับข้อมูลการตลาด
-แนะนำลักษณะและขอบเขตของผลิตภัณฑ์ในปัจจุบันและอนาคตโดยการทบทวนข้อกำหนดและข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์ การประเมินความคิดผลิตภัณฑ์ใหม่และ / หรือการเปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑ์หรือบรรจุภัณฑ์
ประเมินการแข่งขันทางการตลาดด้วยการเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์ของบริษัท กับผลิตภัณฑ์ของคู่แข่ง
-ให้ข้อมูลแหล่งที่มาสำหรับการสื่อสารผ่านสายผลิตภัณฑ์โดยการกำหนดวัตถุประสงค์ของการสื่อสารการตลาดผลิตภัณฑ์
-ประเมินข้อมูลตลาดผลิตภัณฑ์โดยโทรหาลูกค้าด้วยพนักงานขายภาคสนามและประเมินผลการโทรจากการขาย
-ให้ข้อมูลสำหรับการจัดการโดยการเตรียมการคาดการณ์การขายผลิตภัณฑ์ในระยะสั้นและระยะยาวและรายงานพิเศษและการวิเคราะห์ ตอบคำถามและคำร้องขอ
-อำนวยความสะดวกในการหมุนเวียนสินค้าคงคลังและความพร้อมของผลิตภัณฑ์โดยการทบทวนและปรับระดับสินค้าคงคลังและตารางการผลิต
นำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ สู่ตลาดโดยการวิเคราะห์ความต้องการผลิตภัณฑ์ที่เสนอและโปรแกรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การจัดเตรียมการวิเคราะห์ผลตอบแทนจากการลงทุน การกำหนดตารางเวลาด้วยวิศวกรรมและการผลิต
เปิดตัวและทำการตลาดผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ โดยการพัฒนาแผนงานแบบรวมเวลาด้วยการขายโฆษณาและการผลิต
-กำหนดราคาผลิตภัณฑ์โดยการใช้ข้อมูลการวิจัยตลาด ทบทวนต้นทุนการผลิตและการขาย คาดปริมาณ; การคิดต้นทุนและคำสั่งซื้อที่กำหนดเอง
ดำเนินการตามข้อกำหนดการดำเนินงานโดยกำหนดเวลาและกำหนดพนักงาน ติดตามผลการทำงาน
-ดูแลการบริหารสินค้า IT และ ระบบ กล้องวงจรปิด
-บริหารงานต่าง ๆ เช่น การออกบู้ทสินค้า
-แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเมื่อเกิดปัญหา . มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์            

 - เจ้าหน้าที่ธุรการ เคลมสินค้า        
  จัดทำเอกสารเพื่อเคลมสินค้าให้ลูกค้า
ทำเคลมสินค้างานบูธ และอื่นๆ  


 - IT Web Admin    
  Web Admin ตอบคำถามลูกค้า
หากเคยผ่านงานดูแลคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่างๆ NetWork งานด้าน IT จะพิจารณาเป็นพิเศษ


                            
-พนักงานออกบู้ท (ชาย)   
 ดูแลลูกค้าตามสถานที่ออกบู้ท,แนะนำสินค้าและบริการ สามารถไปเช้าได้ ขับรถได้


                   
- Sales Network engineer   
ขายสินค้า , แก้ไขงานเคลมเบื้องต้น(อุปกรณ์เน็ตเวิร์ค) , ให้คำปรึกษาลูกค้า (อุปกรณ์เน็ตเวิร์ค) ทดสอบสินค้าและอื่นๆ

 

-  เจ้าหน้าที่บัญชีเจ้าหนี้ (หญิง)
ขาจ่าย ทำเอกสาร รับ-จ่าย เงินสดย่อย จ่ายเช็ค                                                       
ทำเอกสารหัก ณ ที่จ่าย ภงด. 3 53 ภพ.30 งานธุรการต่าง ๆ                                   
ตามที่ได้รับมอบหมาย  ต้องเป็น Express เท่านั้น
ไปต่างจังหวัดได้ (2 คน/ครั้ง)

 

สามารติดต่อสอบถามข้อสงสัยและสมัครงานได้ที่

Call: 02-3205761-5 ต่อ 430

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Hits: 2005